Het geheim van de schrijver

Argadwyn wordt uitgegeven. Het is klaar. Tijd voor de Grote Opruiming.

Gigantische bende

Want schrijven is leuk, of moeilijk, of hard, maar het maakt ook een gigantische bende. Stapels uitgeprinte versies liggen hier. Met doorhalingen, aantekeningen, opgekrabbelde wijzigingen, pijlen naar verschoven alinea’s en soms zelfs hele of halve hoofdstukken. Er is heel wat af geschrapt, verschoven en nieuw geschreven de afgelopen jaren. De geschiedenis van een boek-in-wording.

Het kan allemaal weg.

Alleen de eerste versie, die bewaar ik. Die allereerste, handgeschreven versie, het begin van wat jij straks in handen kunt hebben.

Warrige getuige

Wat er tussen die eerste versie en het uiteindelijke boek zit, is maar papier. Een nietszeggende stapel papier. De warrige getuige van een proces dat niet meer te vatten is, ook niet door mij. Het is het ondoorgrondelijke geheim van de schrijver.

Over Femke

Toen ik tien was en verhalen schreef, durfde ik niet te dromen dat ik ooit echt schrijver zou zijn, met echte boeken. Lees meer over Femke →

, , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie